sábado, 20 de diciembre de 2014

Kurtso osoko EGUNEROKOA

Lehen saioa 2014/10/16

Gaur Ikt ikasgaiaren aurkezpena izan da. Bertan, irakasleak ikasgaiaren aurkezpena egin du, hau da, kurtsoan zehar zer egingo dugun azaldu digu. Azalpenean nabarmendu du Blog eta Sites bat egin beharko ditugula, ikasgai osan zehar egindako lanak bertan jartzeko. Gainera, astero, saio teorikoari buruzko hausnarketa bat egin beharko dugu. Hausnarketa hauetan pixka bat azalduko dut klasean egindako lana, baina, hausnarketa hauek helburu nagusia nola sentitu naizen azaltzea izango da.

Egia esateko, gaur gustora egon naiz klasean. Uste dut ikasgai hau gustatu egingo zaidala, izan ere, beste irakasgaiekin alderatuz, oso desberdina da. Hala ere, esan beharra daukat, Blog eta Sites bezalako baliabideak ez dakizkidala erabiltzen, izan ere, Blogak ez ditut inoiz erabili eta Sites-ak oso gutxitan.

Amaitzeko, saiotik gehien gustatu zaidana, irakasleak plantatutako ariketa izan da. Begiak itxi ditugu eta honek hainbat gauza esan ditu guk horiek imajinatzeko.

Bigarren saioa 2014/10/23

Gaur greba eguna izan da eta ez naiz klasera joan.

Hirugarren saioa 2014/10/30

Gaur, egia esateko, klasean pixka bat galduta ikusi naiz. Lan bat egin behar dugu, eta ez dakit bertan zer egin behar den zehatz mehats. Klasean taldean jarri gara, eta taldekideak ere, ez zekiten oso ondo zer egin behar zen, beraz, urduritzen hasi naiz, izan ere, beste hainbat lan ditugu egiteko, eta dena pilatzen ari zait, espabilatu beharra daukat!

Hasierako egoera azalduta, egelan saru gara ikusteko zer egin behar zen, eta beste taldeei galdetu diegu argiago uzteko. Behin egelan sartuta, ikusi dugu bakoitza paper edo funtzio bat bete behar duela eta niri egokitu zaidana harreman-arduraduna izan da. Hemen ere ez dakit zehazki zer egin behar dudan, baina ulertu dudanez, beste talde batzuekin kontaktuan jarri behar naiz, hauei azaltzeko zer ari garen egiten, ondo bagoaz ala ez, ... Talde lanari dagokionez, ikusi dugu hiru testu irakurri behar ditugula, eta honen inguruan notak hartu eta Bloggera igo. Hau ikusita, adostu dugu, bakoitzak, indibidualki hiru testuak irakurriko dituela asteburu honetan, esan dudanez, lan gehiago
ditugu egiteko eta komeni da lana aurreratzen joatea.

Hau esanda, klasetik ateratzerakoan, ideiak argiago nituen, hau da, ez negoen klasean bezain galduta eta egia esateko, hori lasaitasuna eman dit, ala ere, oraindik ez daukat oso argi lanaren helburua. Honekin gaurko hausnarketa amaitu dut eta honen inguruan sarrera gehiago igoko ditut.

Modulo astea 2014/11/6

Laugarren saioa 2014/11/13

Gaur, talde lanen aurkezpenekin hasi gara klasean. Egia esateko, pixka bat astuna egin zait saioa. Izan ere, ordu osoan egon gara aurkezpenak egiten, eta azkenean nekatu egiten gara.

Hau alde batera utzita, esan beharra daukat, nire klase-kideek oso lan onak egin dituztela, eta uste dut baliagarriak izan daitezkeela norberaren jakintza maila handitzeko, behintzat niri hori iruditzen zait, izan ere, gai hauen inguruan oso gutxi dakit.

Amaitzeko, esan beharra dago, azken aurkezpenetan jendearen arreta falta ikusi da, esan dudanez, astuna egiten delako.

Bosgarren saioa 2014/11/20

Pasadan astean bezala, aurkezpenak egiten jarraitu dugu. Hauen inguruan pasadan asteko iritzi berdina daukat. Aurkezpenak oso interesgarriak eta baliagarriak izan daitezke, baina azkenean, klasea arreta galdu egiten du, oso astuna egiten delako klasea.

Seigarren saioa 2014/12/27

Saio honetan ere aurkezpenekin jarraitu dugu, eta nire taldeari aurkezpena egitea egokitu zaigu.

Uste dut egindako aurkezpena ona izan dela. Gaur talde guztiek PowToon erabili dute haien aurkezpena egiteko, gu aldiz, Emaze erabili dugu, beraz, originaltasunaren aldetik ondo egon garela uste dut.

Klase aurrean eroso sentitu naiz aurkezpena egiten, izan ere, ondo prestatu dut, beraz, esan behar nuen guztia ondo menperatzen nuen. Taldeari dagokionez, iritzi berdina dut, aurkezpena ondo prestatu dugu eta azkeneko emaitza ona izan da.

Modulo astea 2014/12/4

Zazpigarren saioa 2014/12/11

Gaur sukarrarekin altxatu naiz, beraz, ezin izan naiz klasera joan. Hala ere, klase-kidei galdetu diet klasean egindakoari buruz, eta esan didatenez dokumentatzaileak haien aurkezpena egin dute.

Hau esanda, haien Blogetan sartu naiz haien lanak ikusteko eta esan beharra daukat lau taldeek lan oso ona egin dutela. Blogetan ikertutako taldeen behaketak agertzen ziren eta oso ondo antolatuta daude landutako atal guztiak. Orokorrean, uste dut oso lan ona egin dutela.

Zortzigarren saioa 2014/12/18Gaur ikasgai honetako azken saioa izan da eta egia esateko oso saio lasaia izan da. Hasteko, dokumentatzaileen talde batek bere Bloga aurkeztu du. Gero, bideo batzuk ikusi ditugu eta amaitzeko irakaslearen ebaluaketa egin dugu. Gainera, lantxo bat entregatu behar izan dugu, bertan, norberaren ebaluazioa, koebaluazioa eta beste taldeen ebaluazioak.

sábado, 6 de diciembre de 2014

TIC TAC PRAKTIKA ONAK (Ahozko aurkezpena)

Testuak irakurri eta landu ondoren, lanaren ahozko aurkezpena prestatzen hasi ginen. Horretarako lanaren zatirik garrantzitsu eta esanguratsuenak aukeratu genituen, eta ondoren, bakoitzak klase aurrean azaldu beharreko atalak banatu genituen.

Nire iritziz aurkezpen ona egin genuen. Klase aurrean eroso sentitu nintzen eta aurkeztu beharreko edukiak argi azaldu nituela uste dut. Aurkezpena egin ondoren, klase osoari hausnarketa bat planteatu genion eta hori interesgarria izan zen, izan ere, klasearen ikuspuntu desberdinak ikusi genituen planteatutako galderaren aurrean.

Laburbilduz, lan borobila egin genuela uste dut, edukiak ondo landuz eta besteen parte hartzea sustatuz.

domingo, 9 de noviembre de 2014

TEORIAKO LEHENENGO EMANGARRIA

TIC TAC PRAKTIKA ONAK
Irakurritako testuak eta dokumentuak:


Egindako jarduerak:

 • Irakurgaiak irakurri, notak hartu eta blogean partekatu hausnarketarekin, bakoitzarena gure blogean dago:

 • Taldean eztabaidatu eta akta blogean partekatu. Beste karpetan daude.

DSC_0202.JPG

 • Poster edo diapositibak eraiki (gehienez 6) eta partekatu Blogean:


 • Dokumentatzaileekin partekatu: Hemen duzue!!!!

 • Talde handian aurkezpen laburra:  Azaroaren 27an!!! egingo dugu

 • Gaiaren sintesi dokumentu bat eraiki (gehienez 2 orrialde AUKERAKOA) eta Blogean partekatu (laburpen txikia; 5 hitz gako; 2 erronka; irudi bat).TESTUEN LABURPENAIrakurri ditugun hiru testuei erreparatuz, egiaztatu ahal ditugu hezkuntzan IKT-en erabilerak sortzen dituen onurak eta abantailak ikasleen ikasketa prozesuan.

Alde batetik, lehenengo textua, “Horizonte 2013”, Horizonte txostenaren ondorioak behatzen ditu, hurrengo urteetan hezkuntzan eragina izango duten teknologia berriak aztertzen duena. Modu honetan, teknologia berri hauek sartu egingo diren epearen arabera, hiru horizonte ezartzen dira: hurbila (12 hilabete), epe ertainekoa (2-3 urte) eta epe luzekoa (4-5 urte). Teknologia hauek “computación en nube”tik hasiko lirateke (jadanik lan zentru batzuetan 3Dko inprimagailuak eta laborategi birtualetan erabilita), horizonte urrunera arte.

Beste aldetik, “Modelo de Madurez Tecnologica” textuak, Euskal Gobernuak egiten duen hezkuntza-zentro publiko eta itundutakoen hezkuntza baliabide teknologikoen sailkapena aurkezten digu. Modu honetan, zentroko jardueretan (irakaskuntzan, formakuntzan, komunikazioan …) egindako IKT-en erabileraren arabera, hiru maila bereizten dira; oinarrizko maila, erdiko maila eta goi-maila, eta zentroari dagokion ziurtagiria egokitzen zaio.

Azken textuan, “Los Gurus de Silicon Valley para sus hijos eligen la enseñanza escolar sin ordenadores”, azaltzen digu nola enpresa teknologiko garrantzitsuenen langileek nahiago duten haien seme-alabek teknologia berrietatik urrundutako hezkuntza jasotzea. Horretarako, Waldforf eskoletaz baliatzen dira, ariketa fisikoan eta experimentazioan oinarrituta dagoen metodologia erabiltzen dutenak eta sormena babesten dutenak IKT-ak oztopo bezala ikusiz. Hezkuntza mota hau, Estatu Batuek defendatzen duten iritziaren kontra doa, hain zuzen ere, IKT-ak gelan erabiltzea umeak mundu teknologikoetan garatzeko eta motibatzeko iritziaren kontra.

Beraz, eztabaida irekita dago, alde batetik, hezkuntzako korronte orokorra IKT-ren erabilpena hezkuntzan defendatzen du. Beste aldetik, teknologia sortzaileak, ez dute nahi horrelako hezkuntza bere seme-alabentzako, ildo honetik hezkuntzako instituzio batzuk IKT-en goiz erabiltzeak komunikazioa, erlazio interpertsonalak eta sormena zailtzen egiten duela diote eta beranduago erabiltzeak ez dakarrela inolako arazorik.


5 HITZ GAKO


 • Informazio eta komunikazio Teknologiak
 • Horizonte txostena
 • Heldutasun teknologiko modeloa
 • Waldorf metodologia
 • Ikaskuntza kooperatiboa
2 ERRONKA


 • Ikastetxeetan, IKT-en erabilera egokia eta kritikoa egitea, ikasleei ez ezik, komunitate hezitzaile guztiari ikas-prozesuan laguntzeko.
 • IKT-en erabilera beharrezkoa eta komenigarria den frogatzea, edo hauek ez erabiltzea hobe den egiaztatzea.


IRUDIAirudia.jpgHAUSNARKETAKomunikazioa deritzon gizartean bizi gara, tableta, internetez, mugikorrez, ordenagailu eramangarriz, sare sozialez, blogez eta abar inguraturik, gizarte garatuentzat behintzat, informazio eta komunikazio aukerak bukaezinak dira.

Beste aldetik, hezkuntza, gizartearen azpi-sistema bezala, azken honen beharrei erantzun beharko luke. Hau da, belaunaldi berriei irakastea hauek garatzeko eta modu autonomoan bizitzeko, kritikoki eta gizartean parte hartzen. Horrela, IKT-en erabilpena ikaskuntza prozesuan logikoa dirudi, hauek modu kritikoan erabiltzeko eta bizitzarako beharrezkoak diren aspektuak lantzeko. Gainera, IKT-en erabilerak hezkuntzan bi ikuspuntu ditu, ikaskuntzan erabili ahal den erreminta bezala eta eduki bezala. Hau da, IKT-ak ikasteko erreminta erabilgarria izan ahal da, ikasleen gaitasun guztiak garatzen laguntzeko.

Argi dirudi pentsatzea beraz, Eusko Jaurlaritzak emandako heldutasun teknologikoko ziurtagiriek IKT-ak hezkuntzan sartzea bilatzen dutela. Honela, hauen erabilera bultzatzea erabakitzen duten zentroek, aipaturiko esfortsua eta “metodologia” izango ahal dituzte, horrela kontsideratu ahal baditugu. Gainera, Horizonte txostenak, gizarteko beste sektore batzuetan ezarrita dauden teknologiak eta etorkizunean hezkuntzan erabiliko direnak aztertzea du helburu. Hau kontuan hartuz, heziketa-sistema guztiak ikus dezake norantz doan IKT-en erabilera hezkuntzan eta bere irakaskuntza-prozesurako erreminta berrien plangintza egin dezake. Hau da, IKT-en erabilera hezkuntzan aztertzean datza, horrela, gizartearekin batera paraleloki aldatzeko. Ikasleak ezin daitezke giza inpaktu, komunikazio erreminta eta joera berrietatik bakartutako mundu batean bizi, bestela, analfabeto digitalak bihurtuko genituzke.

Hala ere, hirugarren testua irakurri ondoren, metodologia Waldorfi buruz eta honetan, IKT-en ez egoteak, azken hauen erabilerari buruzko zalantzak sortu zaizkigu. Metodologia hau esperimentazioan eta askatasunean oinarritzen da, sormena ikaskuntzaren oinarritzat hartuz, motibazioa eta ikasleen gaitasunak garatzen ditu. Beraz, ez da zentzugabekoa haiek bezala pentsatzea bi elementu haurk kontuan hartzen badira:

 • Mundu mailako teknologiako guruak ez dute nahi bere seme-alabek IKTekin ikas dezaten. Haien iritziz, IKT gabe komunikazioa eta sormena bermatzen dira eta ez dute inolako arazorik ikusten umeak IKTak hurrengo urteetan erabiltzen badituzte.

 • Azken urteotan, IKTak umeen jolasetan sartu dira, gero eta garrantzitsuagoak bihurtuz eta hainbeste estimuluekin zein umeek ez dute haien sormena garatzen.

Bestalde, gu geuk teknologia berriak etengabe erabiltzen ditugu, bai herreminta bezala, hau da, talde lanak egiteko, aurkezpenak egiteko… bai helburu bezala, irakasgai honetan, adibidez. Hala ere, lagungarriak dira IKT-ak gure irakaskuntza prosezurako? Askotan ez gaude ados onekin, programak erabiltzen, bideoak editatzen… ikasten dugulako, baina berez, umeei programa hauen erabilera nola irakatsi behar diegun ez dakigu, hain zuzen ere, gure ikasketen xedea dena. Beraz, IKT-en erabilera hezkuntzan jarraia, kritikoa eta egokia izan behar dela uste dugu, hezkuntzaren jatorrizko baloreak baztertu barik.
WALDORF METODOLOGIARudolf Stenier suitzarra, Waldorf izeneko metodologia sortu zuen. Metodologiak izen hau du, Steinerrek Waldorf enpresaren eskolan lehen aldiz erabili zuelako, lehen mundu gerraren ostean, Alemanian. Pedagogiaren zutabea umearen askatasuna da, gizartea berritzeko….Pedagogia honek, gizartearen aldaketa, hezkuntzan oinarritzen dela dio.   

Hezkuntza lan artistiko bat bezala eraman beharko genuke,  ingurune aske eta sortzaile batean. Bere funtzionamendua gurasoen eta irakasleen kolaborazioan oinarrituta egon behar da, horrela ikasleak ekintzaren erdigunea izango dira beti eta ikaskuntza jarraia denez, ikasleak ez dute azterketen presioa sentituko.

Erabilitako pedagogia arrakastatsua izan zen Alemanian, baina, Hitlerren gobernuak legez kanpo utzi zuen. Hala ere, bigarren mundu gerra eta gero, eta klandestinitate urte batzuen ondoren, pedagogia maila internazionalean zabaldu egin zen, 90 herrietan 2000 zentru sortuz. Espainian 20 zentru daude pedagogia mota hau erabiltzen.

"Nuestro mayor objetivo ha de ser desarrollar seres humanos libres que sean capaces por ellos mismos de impartir propósito y dirección a sus vidas" (Rudolf Stenier)

lunes, 3 de noviembre de 2014

Hausnarketa: 2014/10/30

Gaur, egia esateko, klasean pixka bat galduta ikusi naiz. Lan bat egin behar dugu, eta ez dakit bertan zer egin behar den zehatz mehatz. Klasean taldean jarri gara, eta taldekideak ere, ez zekiten oso ondo zer egin behar zen, beraz, urduritzen hasi naiz, izan ere, beste hainbat lan ditugu egiteko, eta dena pilatzen ari zait, espabilatu beharra daukat!

Hasierako egoera azalduta, egelan saru gara ikusteko zer egin behar zen, eta beste taldeei galdetu diegu argiago uzteko. Behin egelan sartuta, ikusi dugu bakoitza paper edo funtzio bat bete behar duela eta niri egokitu zaidana harreman-arduraduna izan da. Emen ere ez dakit zehazki zer egin behar dudan, baina ulertu dudanez, beste talde batzuekin kontaktuan jarri behar naiz, hauei azaltzeko zer ari garen egiten, ondo bagoaz ala ez, ... Talde lanari dagokionez, ikusi dugu hiru testu irakurri behar ditugula, eta honen inguruan notak hartu eta Bloggera igo. Hau ikusita, adostu dugu, bakoitzak, indibidualki hiru testuak irakurriko dituela asteburu honetan, esan dudanez, lan gehiago ditugu egiteko eta komeni da lana aurreratzen joatea.

Hau esanda, klasetik ateratzerakoan, ideiak argiago nituen, hau da, ez negoen klasean bezain galduta eta egia esateko, hori lasaitasuna eman dit, ala ere, oraindik ez daukat oso argi lanaren helburua. Honekin gaurko hausnarketa amaitu dut eta honen inguruan sarrera gehiago igoko ditut.

jueves, 30 de octubre de 2014

IKTak, hezkuntza aireberritzeko aitzakia

Sintesi parrafoa:


Gaur eguneko gizartea definitzea nahiko zaila da, izan ere, hainbat definizio desberdin jaso ditzake adibidez materialista, globalizatua, digitala, informazioa eta ezagutzarena, irudiena eta komunikazioarena. Definizio guzti hauek modu batean edo bestean lotura zuzena daukate teknologiarekin, baina eskolan gizartearen termino guzti hauek ez dira heldu, hau da, eskola ez da berritu, eta IKT-en garrantzia oso txikia da. Hau esan nahi du eskola atzeratuta dagoela, eta beraz, berritu egin behar dela, hau da, IKTak eta hezkuntza bat egin behar dute. Izan ere, baliabide hauek oso baliagarriak dira ikasleen garapenerako, hala nola, blogak, wikiak, webquestak, mapa kontzeptualak, moodle … Egia esateko, pertsona guztiak ez dute baliabide hauetaz gozatzeko aukerarik eta hori dela eta, eten edo hutsune digitala izeneko terminoa agertzen zaigu, hau da, IKTak erabili eta erabili ezin dituzten arteko tartea. Borobiltzeko, esan beharra dago, teknologia hezkuntza aireberritzeko aitzakia dela.

Galderak:

Nola definituko zenuke gaur eguneko gizartea?

Zer esan nahi du eten edo hutsune digitala terminoak?

Hitz gakoak: Gizartea, IKTak, hezkuntza, eten digitala eta berriztatuviernes, 24 de octubre de 2014

ONGI ETORRI NIRE BLOGGERA!

Unai Valtierra naiz, Lehen Hezkuntzako ikaslea, eta Blogg honen bidez nik egindako lanak hemen ikusi ahal izango dituzue.